Motie verbod gebruik van vang­kooien voor de jacht


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat provincies de mogelijkheid voor het gebruik van vangkooien verruimen bij de jacht op wilde zwijnen,

overwegende dat het zeer wreed is om dieren te vangen in vangkooien om ze vervolgens in de kooi dood te schieten,

verzoekt de regering het gebruik van vangkooien voor de jacht te verbieden,

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer