Motie Van Raan toets de KLM-deal middels de Monitor Brede Welvaart


1 juli 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de impact van luchtvaart op klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer er voor pleit om de Monitor Brede Welvaart onderdeel te maken van de algehele besluitvorming over de besteding van publiek geld;

verzoekt de regering, het effect van het voorgestelde staatssteunpakket voor KLM te toetsen aan de hand van de Monitor Brede Welvaart en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de richting van KLM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, Van Haga