Motie Ouwehand: over een beleids­aanpak voor een snelle uitfa­sering van hormoon­ver­sto­rende stoffen


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afgesproken is om binnen de Europese Unie alle hormoonverstorende stoffen uit te faseren en om eind 2013 criteria daarvoor te presenteren;

constaterende dat blijkt dat er inderdaad criteria zijn opgesteld, maar dat deze onder zware lobbydruk van de producenten van deze stoffen niet zijn gepresenteerd door de Europese Commissie;

verzoekt de regering, druk op de Europese Commissie uit te oefenen om de opgestelde criteria zo snel mogelijk om te zetten in een beleidsaanpak voor een snelle uitfasering van hormoonverstorende stoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, CU, SGP, Klein, 50+D66, GL, PvdA, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, VVD, GrK/O, Houwers, VanVliet