Motie Ouwehand: een verbod voor­be­reiden op de teelt van het genetisch gemo­di­fi­ceerde maistype 1507 in Nederland


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de Europese Commissie binnenkort een besluit neemt over een aanvraag voor toelating van de teelt van een genetisch gemanipuleerde maissoort;

constaterende dat er zowel vanuit de lidstaten als vanuit het Europarlement grote tegenstand is tegen deze mais, vanwege de effecten van de mais en het bijbehorende herbicide glufosinaat op andere organismen zoals zoogdieren, vlinders en bijen;

constaterende dat er op korte termijn regels van kracht worden op grond waarvan een lidstaat een nationaal verbod op teelt van gentechgewassen kan instellen,

verzoekt de regering een verbod voor te bereiden op de teelt van het genetisch gemodificeerde maistype 1507 in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen