Motie Ouwehand over geen handels­verdrag als klimaat­ak­koord niet wordt geres­pec­teerd


20 februari 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Europese Commissie inzet op handelsverdragen met landen als Brazilië (in het Mercosur-blok) en de Verenigde Staten,

Spreekt uit dat een handelsverdrag er in elk geval niet kan komen als het klimaatakkoord van Parijs niet door alle verdragspartners wordt gerespecteerd,

En gaat over de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK