Motie Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infra­structuur voor zorg­pro­cessen


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de afwijzing van het elektronisch patiëntendossier (epd) door de Eerste Kamer in 2011 er weinig is veranderd aan de bijbehorende digitale infrastructuur, zijnde het Landelijk Schakelpunt (LSP);

constaterende dat het LSP qua privacyvereisten in 2011 tekortschoot en anno 2019 nog steeds tekortschiet;

constaterende dat de Minister voornemens is zorgprocessen verplicht te digitaliseren en de infrastructuur van het LSP als «onomstreden bouwsteen» is betiteld;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen, in het verlengde van de motie-Tan (EK 31 466, X), dat het LSP geen verplichte infrastructuur wordt voor enig zorgproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen
Hijink


Status

Aangenomen

Voor

PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer