Motie Ouwehand over een stand­still van onder­han­de­lingen over handels­ver­dragen


20 februari 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Europese Commissie inzet op handelsverdragen met landen als Brazilië (in het Mercosur-blok) en de Verenigde Staten,

Constaterende, dat het klimaatbeleid in Nederland en de andere EU-lidstaten nog lang niet opgetuigd is,

Constaterende, dat met het volledig afschaffen van alle tarieven op alle industriële goederen Europese bedrijven met extra concurrentie uit de Verenigde Staten te maken zullen krijgen,

Overwegende, dat dit daadkrachtig klimaatbeleid, bijvoorbeeld CO2-beprijzing, ernstig in de weg zal zitten,

Spreekt uit dat de EU-onderhandelingen over handelsverdragen tot een standstill komen zolang in de lidstaten nog geen effectief klimaatbeleid van kracht is,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL