Motie Ouwehand over de kwali­fi­caties van VWA-dieren­artsen


5 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de keuringen van de VWA vragen om de beschikbaarheid van een groot aantal dierenartsen;

overwegende, dat mede door capaciteitsproblemen in toenemende mate dierenartsen van buiten de EU worden aangesteld als VWA-keuringsarts;

van mening, dat keuringsartsen ten minste zouden moeten voldoen aan de kwalificaties van in Nederland opgeleide keuringsartsen;

verzoekt de regering de VWA op te dragen om uitsluitend te werken met in Nederland opgeleide keuringsartsen of met keuringsartsen van wie kan worden aangetoond dat hun opleidingsniveau volledig gelijkgesteld kan worden aan dat van de Nederlandse dierenartsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD