Motie Ouwehand over een verbod op het gebruik van weerhaken


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van weerhaken in de sportvisserij de kans op verwondingen bij de vis vergroot;

overwegende, dat de overheid krachtens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren een verantwoordelijkheid heeft in het stellen van randvoorwaarden wanneer het gaat om activiteiten waarbij levende dieren betrokken zijn;

verzoekt de regering om binnen een jaar een verbod in te stellen op het gebruik van weerhaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD