Motie Ouwehand over een plan van aanpak voor het verbe­teren van het welzijn van zeevissen


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen voor het verbeteren van het welzijn van zeevissen voor wat betreft vangst- en dodingmethoden in de zeevisserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD