Motie Ouwehand over een verbod op de staand­want­vis­serij in de kust­strook


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal bruinvissen dat in stukken gesneden aanspoelt op de Nederlandse kust sterk toeneemt;

constaterende, dat bruinvissen beschermde dieren zijn, zowel volgens Nederlandse als Europese en mondiale wet- en regelgeving;

constaterende, dat de regering in 2006 al vaststelde dat er een verband bestaat tussen de toename van bijvangsten van bruinvissen en de toegenomen dichtheid van staandwantvisserij;

constaterende, dat de regering ruim drie jaar later nog steeds verwijst naar nader onderzoek en dat de noodzakelijke bescherming van bruinvissen daarmee uitblijft;

verzoekt de regering vanuit het voorzorgsprincipe een verbod uit te vaardigen op de staandwantvisserij in de kuststrook,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een totaal vangstverbod voor paling

Lees verder

Motie Ouwehand over een verbod op het kweken van paling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer