Motie Ouwehand over een totaal vangst­verbod voor paling


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de toekomst van de paling aan een zijden draadje hangt en dat nu alles op alles moet worden gezet om de paling nog voor uitsterven te kunnen behoeden;

constaterende, dat een vangstverbod daarom onontkoombaar is, mede gelet op het feit dat andere maatregelen veel minder effect sorteren of pas op langere termijn kunnen worden gerealiseerd;

overwegende, dat Ierland reeds een permanent vangstverbod in binnenwateren heeft afgekondigd om de paling te kunnen redden;

verzoekt de regering een totaal vangstverbod voor paling af te kondigen, in ieder geval totdat duidelijk is in welk tempo en in welke mate andere maatregelen zullen kunnen bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingstand;

verzoekt de regering een sociaal plan te presenteren voor de sanering van de palingsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een importverbod voor dons van levend geplukte ganzen

Lees verder

Motie Ouwehand over een verbod op de staandwantvisserij in de kuststrook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer