Motie Ouwehand over een verbod op het kweken van paling


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gezien het dreigende uitsterven van de paling ongewenst is glasaal te onttrekken aan de natuur;

constaterende, dat paling zich niet in gevangenschap blijkt voort te planten en dat in kwekerijen uitsluitend glasaal wordt opgekweekt die eerder uit het wild gevangen is;

verzoekt de regering te komen tot een verbod op het kweken van paling en hiervoor een saneringsplan op te stellen;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees verbod op het kweken van paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een verbod op de staandwantvisserij in de kuststrook

Lees verder

Motie Ouwehand over het ethisch toelaatbaar zijn van dierproeven voor menselijke consumptie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer