Motie over racisme en discri­mi­natie veran­keren in het curri­culum


23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat racisme en discriminatie ook in Nederland hardnekkige problemen zijn;

van mening dat het belangrijk is dat elk kind op school gelijkwaardig en onbevooroordeeld opgroeit;

overwegende dat het curriculum van p.o. en vo momenteel herzien wordt;

verzoekt de regering om bij de nadere uitwerking van de kerndoelen voor po en vo ook voorstellen op te nemen over hoe racisme, discriminatie, antisemitisme, koloniaal verleden en migratiegeschiedenis stevig verankerd worden in het curriculum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Westerveld

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een plan voor het uitfaseren van diepe mestkelders

Lees verder

Motie Ouwehand over tegen een associatieverdrag met Mexico stemmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer