Motie Ouwehand over een onderzoek naar het gedrag en het leef­gebied van de vos


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vos een van de weinige grote predatoren is in de Nederlandse natuur;

constaterende, dat de vos een slechte reputatie lijkt te hebben en dat gedegen wetenschappelijk onderzoek ontbreekt om de bijdrage van de vos als predator in de Nederlandse natuur goed te kunnen beoordelen;

verzoekt de regering een gedegen wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar het gedrag en leefgebied van de vos en onder welke randvoorwaarden de vos als predator een integraal en onbedreigd onderdeel kan uitmaken van de fauna in Nederland als alternatief voor het huidige afschotbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een integraal plan van aanpak voor vervanging van afschot door alternatieve, diervriendelijke maatregelen

Lees verder

Motie Ouwehand over een plan van aanpak voor het verbeteren van het welzijn van zeevissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer