Motie Ouwehand over een nationaal mora­torium op neoni­co­ti­noiden en fipronil


4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat bepaalde toepassingen van neonicotinoiden en fipronil acute risico’s op verhoogde bijensterfte met zich meebrengen, en dat door gebrek aan gegevens geen enkele toepassing van deze middelen veilig is bevonden,

verzoekt de regering, een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoiden en op fipronil,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, PvdA, GL, D66, 50+, PVV

Tegen

VVD, CU, CDA, SGP, Bontes