Motie Ouwehand: vrije handel in zaden


27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie met een voorstel is gekomen op het gebied van de registratie van plantenrassen,

verzoekt de regering, in haar inbreng bij het Europese voorstel:

  • de belangen van kleine veredelaars, de biologische landbouw en de agrobiodiversiteit voorop te stellen en deze belangen te beschermen tegen hoge administratieve lasten,
  • zich ervoor in te spannen dat de registratievoorschriften voor oude en traditionele rassen geen (financiĆ«le) belemmering vormen voor de instandhouding van deze rassen,
  • naast de ruilhandel tussen niet professionele gebruikers van zaden ook de vrije ruilhandel tussen boeren uit te zonderen van de registratievoorschriften,
  • zich expliciet het recht voor te behouden om op nationaal niveau af te wijken van de verplichte registratievoorschriften voor plantenrassen om een duurzame landbouw te bevorderen, de monopolisering van onze voedselvoorziening tegen te gaan en de agrobiodiversiteit te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Klaver
Van Gerven
Geurts
Dik-Faber
Dikkers


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GL, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, VVD, CDA, PVV

Tegen