Motie Ouwehand: ook verbod op neoni­co­ti­noiden bij sier­bloemen en bollen­teelt


4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de teelt van bloemen en bollen die behandeld worden met neonicotinoiden aantoonbaar leidt tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en dat de maatregelen van de Europese Commissie dit ongemoeid laten,

overwegende, dat deze normoverschrijdingen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en voor insecten zoals bijen,

verzoekt de regering, de nationale procedure te starten om het verbod op het gebruik van thiamethoxam, en clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op de sierbloemen- en bollenteelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen