Motie Ouwehand over een mora­torium op de bouw van nieuwe veestallen en uitbreiding van bestaande stallen


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet enerzijds al bijna 2 miljard euro heeft uitgetrokken voor het uitkopen van veehouderijen terwijl anderzijds nog steeds uitbreidingen kunnen plaatsvinden in de veehouderij;

constaterende dat uitbreiden en uitkopen tegelijk verspilling is van belastinggeld;

constaterende dat er nog meer maatregelen zullen moeten volgen omdat de stikstofcrisis niet is opgelost, en de klimaatcrisis evenmin;

verzoekt de demissionaire regering een moratorium in te stellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over in het herdenkingsjaar 2023 excuses aanbieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden

Lees verder

Motie Ouwehand/Van der Plas/Simons over uitspreken dat Nederland niet kan instemmen met vrijhandelsakkoorden waarin landbouw is opgenomen met landen waar productiestandaarden lager liggen dan die in de EU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer