Motie over in het herden­kingsjaar 2023 excuses aanbieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slaver­nij­ver­leden


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slavenhandel en slavernij van de zeventiende tot de negentiende eeuw op grote schaal plaatsvonden en Nederland daarin direct of indirect een belangrijke rol vervulde;

overwegende dat tot slaaf gemaakte mensen onder mensonterende omstandigheden werden verkocht, tewerkgesteld en de dood werden ingejaagd;

overwegende dat ons slavernijverleden doorwerkt in de hedendaagse samenleving;

overwegende dat de in opdracht van het kabinet ingestelde Dialooggroep Slavernijverleden een uitvoerig advies "Ketenen van het verleden" heeft uitgebracht;

verzoekt de regering in het herdenkingsjaar 2023 excuses aan te bieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten
Ploumen
Klaver
Ouwehand
Segers
Azarkan
Simons
Den Haan
Dassen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over niet invoeren van het verplichte coronatoegangsbewijs

Lees verder

Motie Ouwehand over een moratorium op de bouw van nieuwe veestallen en uitbreiding van bestaande stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer