Motie Ouwehand/Van der Plas/Simons over uitspreken dat Nederland niet kan instemmen met vrij­han­dels­ak­koorden waarin landbouw is opgenomen met landen waar produc­tie­stan­daarden lager liggen dan die in de EU


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europese vrijhandelsverdragen waarin de landbouw is opgenomen leiden tot extra import van goedkope landbouwproducten uit landen elders;

overwegende dat die landen vaak onder lagere productiestandaarden produceren en dat dit leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren;

overwegende dat handelsakkoorden waarin de landbouw is opgenomen vaak ontbossing aanjagen;

spreekt uit dat Nederland niet in kan stemmen met vrijhandelsakkoorden waarin de landbouw is opgenomen met landen waar de productiestandaarden in de landbouw lager liggen dan die in de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van der Plas
Simons


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, CU, SGP, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Den Haan, Volt, CDA, D66, PvdA, VVD, DENK, GL

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een moratorium op de bouw van nieuwe veestallen en uitbreiding van bestaande stallen

Lees verder

Motie over het AOW-gat van Surinaams-Nederlandse ouderen met terugwerkende kracht dichten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer