Motie Van Raan: zo min mogelijk biomas­sa­cen­trales


21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer met de motie Ouwehand (35 334-13) heeft uitgesproken dat er geen wildgroei van biomassacentrales mag komen;

constaterende dat het kabinet in beantwoording van schriftelijke vragen (2019D46736) aangeeft dat decentrale overheden alle ‘hernieuwbare’ opties, waaronder biomassacentrales, kunnen overwegen;

van mening dat deze decentrale besluitvorming wildgroei in de hand werkt;

verzoekt de regering, nationaal de regie te houden over de hoeveelheid (en het totaal vermogen aan) biomassacentrales,

verzoekt de regering, verder te streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en concreet aan te geven hoe zij de wildgroei aan biomassacentrales gaat voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen