Verbod op bont


De PvdD wil een totaal­verbod op de productie, import en handel van alle soorten bont

Dieren en hun vacht zijn geen modeaccessoire. Daarom wil de Partij voor de Dieren het fokken en doden van dieren voor hun bont verbieden.

Bont is een onnodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. Toch worden er elk jaar opnieuw miljoenen nertsen vergast en gevild voor hun bont. Gelukkig is er vanaf 2024 een nertsenfokverbod in Nederland.

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont. Maar zolang dit verbod er nog niet is en de verkoop van bont nog doorgaat, moet bont verplicht geëtiketteerd worden zodat duidelijk aangegeven is dat er sprake is van echt bont. Mensen weten vaak niet dat er echt bont gebruikt is voor de artikelen die zij kopen.

Bont is tegenwoordig ook niet meer zo duur waardoor de kans dat er bont in kleding is verwerkt (vaak afkomstig van honden, katten of wasbeerhonden) groter is geworden. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de regering een plan van aanpak opstelt om te komen tot verplichte etikettering voor alle artikelen waarin bont is verwerkt.

Bont uit China
De Partij voor de Dieren is bekend met de bontindustrie in China en is en blijft verontwaardigd over wreedheden die de dieren wordt aangedaan. Jaarlijks worden, met name in China, zo'n 2 miljoen honden en katten op afschuwelijke wijze gedood voor hun vacht. Een importverbod op honden- en kattenbont werd gelukkig per 1 januari 2009 van kracht. Met de sluiting van een belangrijke afzetmarkt als Europa wordt het in China veel minder aantrekkelijk om honden en katten te vangen, fokken en doden voor hun vacht.

De vacht van andere in China gefokte en gedode dieren zoals wasbeerhonden mag helaas nog steeds ingevoerd en verkocht worden. Wasbeerhondenbont is vaak verwerkt in bontkragen of als randen aan kleding die in Nederland verkocht worden.

Helaas ontbreekt elke regelgeving in China op het gebied van dierenwelzijn en komt er in vele vormen dierenmishandeling voor. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer al vaak gewezen op het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid in China en pleit in de Tweede Kamer om hiermee rekening te houden in contacten met China.

De Nederlandse overheid moet strenge eisen stellen aan de import en export van dieren en dierlijke producten, en moet sancties kunnen opleggen als het dierenwelzijn niet voldoet aan de Nederlandse standaard. Daarnaast moet dierenwelzijn een belangrijke voorwaarde worden bij (handels)akkoorden.

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont.

Het standpunt Verbod op bont is onderdeel van: Mode

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verlaag de compen­satie voor nert­sen­fokkers

Het kabinet is van plan om in totaal 222 miljoen euro uit te trekken voor het vervroegd stoppen van de nertsenfokkerij. De Partij voor de Dieren vindt dat deze vergoeding fors omlaag moet. “Met dergelijk financiële regelingen creëert de overheid een perverse prikkel. De nertsenfokkers raakten de pelzen aan de straatstenen niet kwijt, maar hebben nu een koper met diepe zakken gevonden”, zegt Esther...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws