Motie Ouwehand/Van Velzen over de ontwik­keling van een paar­den­be­sluit


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV het kabinetsbeleid voor het welzijn van paarden invult middels een welzijnsplan van de sector;

constaterende, dat alleen al 200.000 particuliere paardenbezitters niet zijn aangesloten bij een bond en dat slechts een derde van de maneges is aangesloten bij de koepelorganisatie FNRS, waarmee het bereik en de invloed van de Sectorraad Paarden beperkt is;

constaterende, dat de minister van LNV dit gat in het welzijnsbeleid wil vullen door middel van voorlichting;

overwegende, dat voorlichting alleen effectief kan zijn ter ondersteuning van andere beleidsinstrumenten zoals directe regulering en dat voor een serieus welzijnsbeleid dus aanvullende beleidsinstrumenten nodig zijn;

constaterende, dat landen zoals Denemarken en Zwitserland reeds wettelijke normen hebben vastgesteld voor de huisvesting en verzorging van paarden;

verzoekt de regering een paardenbesluit te ontwikkelen en hiertoe de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een analyse van het huidige instrumentarium op het gebied van handhaving van de openbare orde

Lees verder

Motie Ouwehand over een verbod op paardenmarkten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer