Motie Ouwehand over een ambitieus plan van aanpak om het risico op het ontstaan van zoönosen te verkleinen


25 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat COVID-19 net als SARS, varkensgriep en Q-koorts een zoönose is, en dat 60% tot 75% van de nieuwe infectieziekten ontstaat door dit overslaan van ziekten van dier op mens;

constaterende dat virologen daarom al jarenlang waarschuwen dat (wereldwijde) ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in wilde dieren en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij steeds grotere risico's vormen op het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën;

overwegende dat Nederland een grote importeur is van ontbossingsproducten als palmolie en soja voor veevoer, de hoogste veedichtheid ter wereld heeft en met Schiphol en de Rotterdamse haven een belangrijke spil is in de wereldwijde handel in wilde dieren,

spreekt uit dat een nieuwe zoönotische pandemie zoals corona moet worden voorkomen;

verzoekt de regering onder leiding van het ministerie van VWS voor het einde van het jaar een ambitieus plan van aanpak te presenteren om het risico op het ontstaan van zoönose aanmerkelijk te verkleinen, waarbij de grondoorzaken in samenhang worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de vleessector niet langer aanmerken als vitale sector

Lees verder

Motie Van Raan over onderzoeken welke investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren gehaald kunnen worden.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer