Motie Van Raan over onder­zoeken welke inves­te­ringen in verduur­zaming en vergroening naar voren gehaald kunnen worden.


25 juni 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende het advies van onder andere De Nederlandsche Bank om investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren te halen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren gehaald kunnen worden en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Sienot

Dik-Faber

Moorlag

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, Van Haga