Motie Ouwehand over dier­proe­venvrij inves­teren in het inno­va­tie­pro­gramma Food & Nutrition


21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet uit de FES-enveloppe 40 mln. investeert in het innovatieprogramma Food & Nutrition;

constaterende, dat het kabinet daarbij niet uitsluit dat met deze gelden proefdieronderzoek wordt uitgevoerd;

van mening, dat dierproeven voor andere dan medische doeleinden in elk geval niet gerechtvaardigd kunnen worden;

verzoekt de regering voor de nu aangekondigde en toekomstige investeringen in het innovatieprogramma Food & Nutrition de voorwaarde te stellen dat er geen dierproeven zullen worden verricht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD