Motie Ouwehand over alter­na­tieven voor dier­proeven als thema bij de verdeling van de FES-gelden


21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alternatieven voor dierproeven tot nu toe geen thema zijn geweest bij de verdeling van de gelden in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES);

overwegende, dat onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven niet alleen zorgt voor een daling van het aantal dierproeven, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van beter toepasbare kennis voor de gezondheid van de mens;

overwegende, dat 3V-onderzoek een steeds belangrijker onderzoeksterrein vormt, maar dat het Nederlandse onderzoekspotentieel structureel onderbenut blijft;

verzoekt de regering alternatieven voor dierproeven voortaan op te nemen als thema bij de verdeling van de FES-gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD