Motie Ouwehand over afschaffen van onthoornen van biolo­gische koeien


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het in de biologische veehouderij is toegestaan om melkkoeien te onthoornen;

constaterende, dat het onthoornen van melkkoeien een pijnlijke ingreep is die de integriteit van het dier aantast;

verzoekt de regering samen met de biologische melkveesector te onderzoeken op welke wijze het onthoornen van biologische koeien kan worden afgeschaft, bijvoorbeeld door het stellen van eisen aan nieuwe stalinrichtingen, en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD