Motie Ouwehand/Dassen over een klimaat­toets invoeren


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het behalen van de klimaatdoelen niet bemoeilijkt zou mogen worden door tegenstrijdig beleid;

constaterende dat in het recente Duitse regeerakkoord een klimaattoets is opgenomen waardoor in alle nieuwe wetsvoorstellen moet worden uitgelegd hoe het betreffende wetsvoorstel voldoet aan de nationale klimaatdoelstellingen;

verzoekt de regering een klimaattoets in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dassen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over invoeren van een klimaatplicht voor grote vervuilers

Lees verder

Motie Ouwehand over de mogelijkheid van een veto voor de minister voor Klimaat en Energie indien kabinetsmaatregelen in strijd zijn met klimaatdoelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer