Motie Ouwehand over de Gas Storage Agreement


21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Staat de enige aandeelhouder is van EBN; constaterende, dat de Gas Storage Agreement, in augustus 2009 getekend door onder andere EBN en TAQA, afspraken bevat die een rol zouden kunnen spelen bij de besluitvorming over de gasopslag in de Bergermeer-polder;

verzoekt de regering de Gas Storage Agreement toe te zenden aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een verbod op verkoop van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Motie Ouwehand over afkeuring van de handelwijze van de minister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer