Motie Ouwehand over afkeuring van de handel­wijze van de minister


19 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Kamer heeft toegezegd het nadere onderzoek naar de schade- en veiligheidsrisico’s van gasopslag in de Bergermeer ter beschikking te stellen voordat de besluitvorming zou worden afgerond;

constaterende, dat de minister op 29 april 2011 het definitieve inpassings-plan voor de gasopslag Bergermeer heeft getekend zonder de Kamer te informeren over de uitkomsten van de door haar gevraagde schaderisico-analyse;

constaterende, dat de minister deze schaderisicoanalyse pas een week na de ondertekening van het definitieve inpassingsplan aan de betrokken decentrale overheid (de gemeente Bergen) ter beschikking heeft gesteld;

concludeert, dat de minister de Kamer onvoldoende heeft geïnformeerd en toezeggingen niet is nagekomen;

keurt de handelwijze van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten zeerste af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, VVD, GL, SGP, SP, ChristenUnie

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de Gas Storage Agreement

Lees verder

Motie Ouwehand over herbeoordeling van neonicotinoïden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer