Motie Ouwehand over een verbod op verkoop van bestrij­dings­mid­delen


13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het gebruik van neonicotinoïden bijdraagt aan de voortgaande en zeer zorgwekkende bijensterfte;

verzoekt de regering de verkoop van bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden aan particulieren niet langer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP