Motie Ouwehand/Ploumen over een fokverbod voor dieren die bevat­telijk zijn voor corona


10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet verregaande maatregelen heeft genomen om het coronavirus te bestrijden en de verdere mens- op-mens-verspreiding te voorkomen,

constaterende dat de minister van MZS en de minister van Justitie en Veiligheid op basis van artikel 7 Wet publieke gezondheid (Wpg) de voorzitters van de veiligheidsregio’s een aanwijzing hebben gegeven om deze verregaande maatregelen uit te voeren,

constaterende dat ook nertsen mensen kunnen besmetten met het coronavirus en dat ook deze besmettingsroute moet worden voorkomen,

constaterende dat onder andere het RIVM waarschuwt dat alles er op gericht moet zijn om te voorkomen dat we een reservoir creëren van miljoenen dieren waarin het virus kan blijven rondwaren,

verzoekt de regering om door een aanwijzing zorg te dragen voor een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor het coronavirus en een reservoir kunnen vormen,

verzoekt de regering financiële compensatie vorm te geven langs dezelfde lijnen als voor andere sectoren die door deze maatregelen op deze gronden zijn geraakt, met inachtneming van de compensatie die reeds uitgekeerd is of wordt vanwege de ruimingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Ploumen


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, PVV, FVD, GKVK

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch: zie af van de zeven asfaltprojecten

Lees verder

Motie Ouwehand over tegengaan coronavirus in de vleesindustrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer