Motie Van Esch: zie af van de zeven asfalt­pro­jecten


9 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen robuust en bindend langetermijnplan ligt om de Natura 2000-gebieden waarin de kritische depositiewaarde wordt overschreden, in een goede staat van instandhouding te brengen,

constaterende dat er daardoor geen stikstofruimte te verdelen valt,

verzoekt de regering af te zien van de 7 asfaltprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga