Motie Ouwehand over beëin­diging van de promotie van viscon­sumptie


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet sterk inzet op de verhoging van de visconsumptie vanwege de aanwezigheid van essentiële vetzuren omega-3;

overwegende, dat toXIcologen aangeven dat de consumptie van vis en visolie niet zonder risico is, gelet op de dioXIne die in veel vissen terug te vinden is;

overwegende, dat 90% van de visbestanden inmiddels is overbevist, en dat een stijgende visconsumptie de wereldwijd bedreigde visbestanden nog verder onder druk kan zetten;

overwegende, dat essentiële omega-3 vetzuren niet alleen voorkomen in vis, maar ook in lijnzaad, algen, noten, peulvruchten en donkere bladgroenten zoals spinazie, munt en postelein;

van mening, dat deze duurzame en gezonde alternatieven meer aandacht verdienen;

verzoekt de regering de promotie van visconsumptie te beëindigen en de consumptie van plantaardige bronnen van omega 3-vetzuren te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD