Motie Ouwehand: ook een verbod op neoni­co­ti­noiden voor de glas­tuinbouw


4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat lozingen uit de glastuinbouw grote normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater veroorzaken, en dat de maatregelen van de Europese Commissie dit ongemoeid laten,

constaterende, dat bijen en andere insecten van dit water drinken, en daardoor verzwakt raken of zelfs direct sterven,

verzoekt de regering, de nationale procedure te starten om het verbod op het gebruik van thiamethoxam, en clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op teelten onder glas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen