Motie Ouwehand: geen lelie­teelt in en rond Natu­ra2000 gebieden


1 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er miljoenen aan publiek geld worden geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit van Natura2000 gebieden;

constaterende, dat de lelieteelt, met een gemiddeld bestrijdingsmiddelengebruik van 98,9 kg per ha. per jaar, verreweg de meest vervuilende teelt is in Nederland;

constaterende, dat er in een aantal gevallen sprake is van lelieteelt in de zeer nabije omgeving van Natura2000 gebieden;

overwegende, dat bestrijdingsmiddelen vanuit leliepercelen via de lucht en via het grond- en oppervlaktewater terecht komen in deze Natura2000 gebieden en daar significante effecten kunnen hebben op de natuur en in het bijzonder op instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebieden;

constaterende, dat de negatieve effecten van de bestrijdingsmiddelen de positieve effecten de extra maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit weer te niet doen en dat in zulke gevallen dus sprake is van kapitaalvernietiging;

verzoekt de regering, lelieteelt te weren uit en rond Natura 2000 gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes