Motie Ouwehand: onder­zoeken van effect van scha­liegas op ener­gie­tran­sitie


15 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat momenteel onderzoek wordt uitgevoerd naar de risico’s van boringen naar schalie- en steenkoolgas in Nederland,

van mening, dat schalie- en steenkoolgaswinning in Nederland niet ten koste mag gaan van de snelheid of effectiviteit van de transitie naar duurzame energie,

verzoekt de regering, het lopende onderzoek naar de risico’s van boringen naar schalie- en steenkoolgas in Nederland uit te breiden met de invloed van de winning van schalie- en steenkoolgas op de transitie naar duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Veldhoven
Van Tongeren
Dik-Faber


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP