Motie Ouwehand: garanties voor schoon en veilig bij scha­liegas


15 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan de winning van schalie- en steenkoolgas de voorwaarde wordt verbonden dat dit alleen mag wanneer dit schoon en veilig kan,

spreekt uit, dat voor eventuele winning van schalie- en steenkoolgas de veiligheid voor mens en milieu (“schoon en veilig”) moet zijn gegarandeerd, en dat er dus geen sprake kan zijn van risicoacceptatie en/of mitigerende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, ChristenUnie, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, SGP, 50PLUS