Motie Omtzigt c.s.: opzeggen van het vertrouwen in de staats­se­cre­taris van Financiën


15 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Financiën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet

Bashir

Koolmees

Van Ojik

Klein

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP