Motie Van Raan/Arissen: plan van aanpak voor invoering van een vliegtax en een heffing van accijns op kerosine


4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de inzet op de economische concurrentiepositie van Schiphol ertoe heeft geleid dat Schiphol nu de laagste luchthavengelden heeft, met meer vliegbewegingen tot gevolg,

overwegende, dat hier het ‘vervuiler betaalt’-principe zou moeten gelden,

verzoekt de regering om te komen met een plan van aanpak voor de invoering van een vliegtax en de heffing van accijns op kerosine,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, SP, CU, SGP, FvD

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer