Motie Ouwehand: verbied mest­ver­gisters


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het co-vergisten van mest geen oplossing biedt voor het mestoverschot maar deze juist vergroot,

constaterende, dat mestvergisters voor grote overlast en risico’s zorgen voor de omwonenden door onder andere stankoverlast, ontploffingsgevaar en het mogelijk vrijkomen van giftige gassen,

constaterende, dat het produceren van de coproducten bovendien kostbare landbouwgrond in beslag neemt die dan niet meer beschikbaar zijn voor voedselproductie,

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op covergistingsinstallaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS