Motie Ouwehand: meldpunt voor omwo­nenden over overlast mest­ver­gisters


8 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mestvergisters en mestverwerkersinstallaties grote overlast kunnen geven voor omwonenden en risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid,

constaterende dat de regering wel een meldpunt heeft ingesteld voor ondernemers die een dergelijke installatie willen bouwen maar daar geen vergunning voor krijgen, maar niet voor burgers die zich zorgen maken over de gevolgen van een mestinstallatie in hun buurt

verzoekt de regering een meldpunt in het leven te roepen waar burgers hun zorgen en klachten kunnen uiten over (de komst van) mestvergisters en mestverwerkingsinstallaties in hun omgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, 50+, Bontes, VanVliet