Motie Ouwehand: geen nieuwe derogatie meer vragen voor mest


8 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 1991 met Nitraatrichtlijn is afgesproken om de watervervuiling door nitraten uit agrarische bronnen terug te dringen en verdere verontreiniging te voorkomen,

constaterende dat Nederland nu met het vijfde actieprogramma wederom voor een periode van 4 jaar toestemming vraagt om meer te vervuilen dan is toegestaan onder de Europese nitraatrichtlijn vanwege ons aanhoudende mestprobleem,

spreekt uit, dat dit de laatste keer is dat Nederland om derogatie van de Nitraatrichtlijn vraagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, SGP, Bontes, VanVliet, SP