Motie Ouwehand: de uitstoot van kwik door de kolen­cen­trale in de Eemshaven flink reduceren


28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven bij Delfzijl grote hoeveelheden giftig kwik uitstoot (en in de Waddenzee loost) waarmee de totale uitstoot van kwik door Nederlandse centrales bijna is verdubbeld,

constaterende dat in Europees verband is afgesproken de uitstoot van kwik zo snel mogelijk te minimaliseren en vervolgens tot nul terug te brengen,

constaterende dat de uitstoot van het zeer giftige kwik eenvoudig en snel te reduceren is door bijvoorbeeld technische aanpassingen aan de installatie van de kolencentrale,

constaterende dat de huidige vergunning gebaseerd is op verouderde regels en mogelijk moet worden aangescherpt,

verzoekt de regering, er voor te zorgen dat de uitstoot van kwik door de kolencentrale flink wordt gereduceerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen