Motie Arissen: mora­torium op de aanleg van rubbergra­nu­laat­kunst­gras­velden


1 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden op mens, dier, natuur en milieu nog onvoldoende onderzocht zijn;

constaterende dat het RIVM een vervolgonderzoek doet naar de milieu-effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden;

constaterende dat er nog altijd nieuwe sportvelden worden ingericht met rubbergranulaat;

verzoekt de regering, in afwachting van de onderzoeksresultaten van het RIVM-onderzoek een moratorium in te stellen op de aanleg van rubbergranulaatkunstgrasvelden, en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer