Motie Arissen: mora­torium op de aanleg van rubbergra­nu­laat­kunst­gras­velden


1 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden op mens, dier, natuur en milieu nog onvoldoende onderzocht zijn;

constaterende dat het RIVM een vervolgonderzoek doet naar de milieu-effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden;

constaterende dat er nog altijd nieuwe sportvelden worden ingericht met rubbergranulaat;

verzoekt de regering, in afwachting van de onderzoeksresultaten van het RIVM-onderzoek een moratorium in te stellen op de aanleg van rubbergranulaatkunstgrasvelden, en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s.:  plan van aanpak en een bijbehorend tijdpad om het gebruik van GenX uit te faseren

Lees verder

Motie Ouwehand: neem regie voor omslag naar diervriendelijke en ecologisch houdbare voedselproductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer