Amen­dement Thieme: dat regelt dat de jacht niet met andere geweren dan kogel­ge­weren uitge­oefend mag worden


24 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 96

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Artikel 3.19, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:a. kogelgeweren;

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij jacht enkel gebruik mag worden gemaakt van kogelgeweren. Hagelpatronen worden op dieren in volle beweging afgevuurd en bevatten enkele honderden metaaldelen. Daarvan kunnen er een aantal dodelijk zijn, maar vaak zijn er ook een aantal niet dodelijk. Soms worden er ook dieren in de directe omgeving geraakt. Het gebruik van hagel resulteert in een groot aantal dieren dat wordt aangeschoten, en vervolgens een pijnlijke dood sterven. Dit maakt het gebruik van hagelpa-tronen in het kader van dierenwelzijn ongewenst.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA