Motie Ouwehand latente ruimte binnen natuur­ver­gun­ningen innemen en door­strepen


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat de stikstofuitstoot in Nederland ten minste niet toe mag nemen;

constaterende dat veel natuurvergunningen latente ruimte hebben, wat inhoudt dat een grotere stikstofuitstoot vergund is dan op dit moment in de praktijk wordt benut;

constaterende dat veebedrijven hierdoor nog altijd zouden kunnen uitbreiden, met alle gevolgen van dien;

verzoekt het kabinet, om alle latente ruimte binnen vergunningen per direct in te nemen en door te strepen en dit financieel te compenseren waar dat moet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, vKA, PvdA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga, SP