Motie Ouwehand stem in EU tegen verlenging mancozeb


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat diverse studies wijzen op een verband tussen de ziekte van Parkinson op relatief jonge leeftijd en het middel mancozeb, de meest verkochte schimmelverdelger in Nederland,

verzoekt de regering zich in Europa te verzetten tegen de verlenging van het middel mancozeb door tegen de verlenging van de toelating te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen